#10639
Anders Nelson
Gäst

Inläckkaget i betongringarna är svårt att täta inifrån.
Det bästa man kan göra är att gräva sig ner utifrån och avtäta med en tät duk mot betongen och sedan lägga bentonit utanför.
Foderrören rostar normalt lite grann men det tar som regel flera hundra år innan de rostar upp i en normal miljö.
För syns skull kan man fodra stålröret med ett plaströr i lämplig dimension.