#10887
Roger
Gäst

Går det att göra någon ungefärlig beräkning på hur mycket mer ström min VP kommer att dra om KB-in skulle sjunka från dagens +1,5/-1 till -1/-4.
Skulle det göra någon skillnad om jag återladdar hålet sommartid genom att kyla huset sommartid med hjälp av borrhålet eller är den effekten försummbar?