#10224
Anders Nelson
Gäst

Det beror helt å hållet på hur och var borrningen utföres och hur och var man avtätar foderröret mot berget.
Kontakta gärna Finspångs brunnsborrnig och diskutera problemet med dem.
Ytvattnet påverkas inte genom borrningen men däremot så kan grundvattnet i jordlagren påverkas.
Vattenlagen säger att du har rätt att utföra en vattentäkt på din egen mark för en-tvåfamiljshus utan tillstånd. Har då din granne en mindre bra brunn så kan han inte stoppa dig eller hindra dig från att få tillgång till eget vatten. Skulle din grannes brunn sina så finns det alternativ som att han får fördjupa sin brunn eller köpa vatten av dig.