#9668
Fredrik Hansson
Gäst

Problemet du har är svavelväte i vattnet. Detta åtgärdas genom att tillsätta syre via en luftinjektor med efterföljande avluftning. Avluftningen sker oftast i en hydrofortank men andra lösningar finns.