#10014
Anders Nelson
Gäst

Du har sannolikt en hög halt av svavelväte, luktar som ruttna ägg.
Detta går att lufta bort med en enkel luftinjektor som monteras före din hydrofor, sedan monterar man en avluftningsventil på hydroforen som släpper ut överskottsluften.