#9660
Fredrik Hansson
Gäst

Beräkning är utförd efter din energianvändning och andra parametrar som inverkar tar du lämpligen med din lokala entreprenör. Ett oisolerat äldre hur kan kräva en större toppeffekt vilket påverka valet av pump.