#9978
Anders Nelson
Gäst

Enligt konsumenttjänstlagen så gäller även muntliga avtal dock inte så starkt som skriftliga avtal. Man lyssnar normalt mer till den privata beställaren än till entreprenören. Det beror också på trovärdighet mm som framkommer om fallet.
Jag tycker definitift att du skall gå vidare med ditt fall.