#10385
Anders Nelson
Gäst

Ja svavelvätet försvinner om du tex vispar vattnet en kort stund eller låter det stå någon stund.
Du luktar – märker när gasen har försvunnit. Det är ingen hälsofara att dricka det när det innehåller en svag lukt.
Det är aggresivt mot koppar men jag kan inte svara på om det även angriper silver och guld.