#10386
Anders Nelson
Gäst

Ni har sannolikt en gas i vattnet som heter svavelväte, denna gas är flyktig och försvinner/oxiderar som regel innan den analyseras, därför finns den inte med på analysrapporten.
Svavelväte är en otrevlig gas som luktar som ruttna ägg, den är aggresiv mot vissa metaller och giftig i höga koncentrationer, men då luktar vattnet i regel så illa så att man inte kan dricka det.
Gasen går som regel ganska lätt att lufta eller filtrera bort, beroende på hur pump och vattenanläggningen ser ut.