#10143
Anders Nelson
Gäst

Är ditt vatten utan andra anmärkningar så kan du gå tillväga på två sätt:
1. Installera en oljefri kompressor som luftar bort svavelvätet redan i brunnen.
2. Installera en luftinjektor på inkommande ledning och montera en avluftare på din hydrofor, detta går som regel inte att göra om man har en hydropress.
Tag en vattenanalys vartannat år eller om du känner förändringar i kvaliteten så tar du ett nytt prov då.