#11268
Anders Nelson
Gäst

Om du borrar 2 hål lodrätt med 20 m mellanrum så kommer dessa hål att påverka varandra mycket marginellt efter 25 år, säg 0,1 grad.
Vid borrning av så djupa hål som 200 m så kan man få hålavvikelser på ett antal meter och har du gott om mark så kan man antingen öka avståndet en 5-10 m eller vinkla hålen något från varandra (diskutera detta med din borrentreprenör som jag hoppas är ett Geotec-anslutet företag).
Vad beträffar isolering så vill jag rekommendera att isolera inkommande köldbärare från det bortre borrhålet.