#11331
Anders Nelson
Gäst

Du har sannolikt något som påverkar din brunn utifrån, typ gödselstad eller något liknande.
Denna typ av bakterier kan komma in vid stora nederbördsmängder eller längre regnperioder.
Vanliga koliforma bakterier är dock inte så farliga som E-colie bakterier. E-colie bakterier kommer från människor och varmblodiga djur.
Då du endast har 1 st E-colie bakterie så kan du fortsätta att använda vattnet som vanligt.
Du kan också tilsätta lite klorin i vattnet, säg 5 centiliter per dygn tills du får en tydlig klorsmak i vattnet.
Märker du ingen klorsmak så öka med några centiliter per dygn.
Efter det du haft klorsmak på vattnet i ett dygn så har du tagit död på bef bakterier i brunnen.
Tillsätt gärna kloret i en hink vatten och häll detta ner i brunnen så får du med säkerhet ner kloren.
Kolla även omgivningen kring din brunn och sök efter eventuella källor som kan ge upphov till dessa bakterier och försök att sanera detta.