#11291
Anders Nelson
Gäst

Börja med att ta en komplett vattenanalys, är då detta vatten acceptabelt så tror jag att du kan installera en form av frostsäker pumpanläggning med avtappning då du inte befinner dig i stugan.
Du kan även frostsäkra din grävda brunn genom att isolera lock och ovandel av brunnen.
Man kan ju alltid fråga sig hur de löste vattenfrågan tidigare, vintertid.
Normalt sett så fryser aldrig ett ”strömmande” grundvatten.