#11680
Anders Nelson
Gäst

Man kan borra under alla årstiderna utan problem.
Saker som kan begränsa själva arbetet är snö i stora mängder som hindrar framkomligheten och för mycket regn så risken är att man kör fast med maskiner och fordon. Sträng kyla under – 15 grader kan även begränsa arbetet då maskiner och slangar mm fryser ihop.