#11695
Anders Nelson
Gäst

Räknat på ditt hus i Mora så behöver du minimum 225 m aktivt borrdjup alternativt 650-700 m ytjordvärme till en värmepump på 9 kw.
I ditt fall så hade jag valt att borra ett borrhål till erforderligt djup för att erhålla den bästa driftsekonomin på värmepumpen.
Det är möjligt att du skall välja en något större vp så att du får en heltäckande anläggning.
Jag har förutsatt att du skall installera radiatorer som skall värma huset.