#11656
Anders Nelson
Gäst

Har du bara underhållsvärme i garaget så räcker det med en 7 kw värmepump och ett aktivt borrdjup på 250 m.
Har du däremot full värme i garaget så rekommenderar jag en vp på 9 kw och ett aktivt borrdjup på 275-280 m.
Ditt hus drar ca 9,5 kw vid en utetemperatur på – 25 grader.
Jag har räknat på din tidigare energiförbrukning och föresatt att huset är isolerat enligt 2000 års normer.