#11295
Anders Nelson
Gäst

Ja det kan du mycket väl göra, du har ca 90 m aktivt hål och till 160 m2 hus i Tyresö, normalisolerat så behöver du en vp på ca 7KW och ca 150 m aktivt borrdjup. Detta betyder att du behöver komplettera med ca 70 m borrning om du kan lägga det nya borrhålet ca 20 m ifrån det gamla.