#11592
Anders Nelson
Gäst

Ja du har fått en rimlig beräkning, du skall bara inte snåla med borrdjupet,det förlorar du på i längden genom dyrare driftskostnader och kortare livslängd på kompressorn.
Borra gärna minst 120 m aktivt djup dvs. under grundvattenytan så kan din anläggning hålla i flera årtionden.