#11522
Anders Nelson
Gäst

Mitt råd i nuläget är att avvakta och se vad som händer då din granne tar sin borra i bruk.
Det kan mycket väl bli så att vattnet till en början blir grumligt men klarnar efter in tids användning.Bakteriehalterna kan naturligtvis variera med nederbörden eftersom ni får ert vatten ganska ytligt.