#11483
Anders Nelson
Gäst

Har ni galvaniserade ledningar och hydrofor och vattnet stått oanvänt en längre tid kan bly fälla ut från galvaniseringen om vattnet är aggresivt.
I annat fall så kan bly förekomma naturligt i jord/berglagren.
Har man dumpat blyhaltigt material i närheten av tomten så kan även detta påverka blyhalten.
Har du galvade ledningar och hydrofor så omsätt vattnet ordentligt eller tag ett nytt prov direkt i brunnen för kontroll.
I annat fall bör ni försöka gå vidare med utredningen och spåra källan.
Tag då gärna kontakt med miljökontoret i kommunen.