#11602
Anders Nelson
Gäst

Om du bor i götaland så kräver ditt hus en wp på 8-9 kw (räknat på ett normalhus) och då bör du borra minimum 180 och gärna 200 m och detta skall vara aktivt djup.Bor du längre norr ut så får du borra djupare för här är temperaturen lägre i marken.