#11449
Anders Nelson
Gäst

Det beror helt och hållet på de lokala geologiska förutsättningarna, har du sand och gruslager under botten på din brunn och du kan få någon som slår ner en spets så kan detta rädda dig kanske.
Att borra en bergborrad alternativt en borrad filterbrunn i den befintliga brunnen vill jag avråda ifrån då det sällan blir en bra lösning.
Risken är stor att man inte får tätt mellan jord och berg i de fall att berget kommer strax under botten på brunnen. Pumpar man sedan direkt från det nya borrhålet så finns risk för att det gamla brunnsvattnet kan komma ner och smutsa ner det vattnet från det borrade hålet.
Sedan blir det inte billigare att borra i en bef brunn då etableringen oftast är krångligare mm.mm.
Borra gärna några m ifrån den grävda brunnen och återfyll denna med ett stenmjöl 0-2 mm som i stort sätt är tätt så får du en bra anläggning.