#11313
Anders Nelson
Gäst

Har inte vattnet tagit helt slut någon gång utan att ni med sparsamhet under torra tider kunnat klara er så bör er brunn fungera så även i framtiden.
Vad ni ev. skulle kunna göra är att om det går, sänka bottenventilen på sugröret ytterligare.
Har ni en ren skifferbotten utan slam i botten så kan ni sänka bottenventilen till någon centimeter från botten.
I det fall ni tänker borra ny brunn så tala med brunnsborraren om en lämplig plats att anlägga den på.
Man bör aldrig borra i en bef. grävd brunn, då det kan finnas risk för framtida föroreningar.
Väljer du att borra en ny brunn så kontakta gärna din närmaste Geotec-borrare.