#11323
Anders Nelson
Gäst

Det är sannolikt så att när ni pumpar under en längre tid så sänker ni av vattnet i borrhålet och då ökar flödet i de sprickor som förser ert borrhål med vatten och då kan hastigheten bli så hög att det drar med sig material från dessa sprickor.
För att lyckas att fylla er pool med sandfritt vatten så bör ni strypa pumpflödet ner till 100-150 l/tim. Detta betyder att det kommer att ta ca 2 dygn att fylla er pol. Ni kan även göra så att ni startar på 300 l/tim och stryper flödet succesivt tills pumpen inte ger ifrån sig någon sand eller färg i vattnet.
Den pumpanläggning som är installerad är sannolikt dimensionerad för er hushållsförbrukning, och då fungerar allt väl, men när ni sedan frestar brunnen med högre flöde och sänker av vattenytan så kan sådant här hända.
Den lukt du har på vattnet kan vara svavelväte, då luktar det typ ruttna ägg, denna lukt kan man ta bort med en luftningsanordning eller ett filter. OBS! köp inte några patronfilter då dessa endast brukar fungera någon vecka, utan satsa då istället på ett riktigt vattenreningsfilter.