#11641
Anders Nelson
Gäst

Har installatören och borrfirman valt platsen för energibrunnen så är de också ansvariga för det som hänt och bör därför stå för alla kostnader i detta sammanhang.
Vad som hänt är sannolikt så att man vid borrningen kommit i en spricka som har kontakt med ert borrhål och då tömt er brunn på vatten under borrningens gång. Borrar man så nära en annan brunn så MÅSTE man observera denna under borrningens gång och då kunde man stängt av er vattenpump som då inte hade skadats.
Enligt min uppfattning så har borrföretaget brustit i tillsynen och bör därför stå för alla era merkostnader.
Jag tror att vattenkvaliten kommer att bli bättre efter hand som ni använder vattnet.
Ang garantin så skall ni avkräva en funktionsgaranti för båda brunnarna minimum 1 år.
Är det vp installatören som har upphandlat borrningen så är det honom ni skall förhandla med för borrfirman är i så fall en underentreprenör till honom.