#11390
Anders Nelson
Gäst

Är området där du bor klassat som ett inre skyddsområde för vattentäkt så råder det i allmenhet förbud mot borrning av energibrunnar.
Det är upp till varje kommun att bestämma vad som är tillåtet.
Att lägga fötbud i en hel stad verkar orimligt med tanke på all annan verksamhet som bedrivs där.
Har kommunen tex ett eget fjärrvärmenät där så är det så att detta läcker som regel ganska mycket vatten och detta vatten är oftast inte bra för grundvattnet.
Enligt min bedömning så förstör detta vatten grundvattnet då det innehåller tungmetaller, färgämnen, alg-och mögelhämmare mm.
Själva energibrunnen är i sig inget problem då den vid ett ev läckage enkelt går att sanera genom en urpumpning ur själva energibrunnen.
Den största faran är enligt SGU själva borrningsförfarandet med maskin och kompressor stående uppställt på skyddsområdet då denna kan vid ett haveri läcka diesel och olja ner i borrhålet.
Nu är det så att detta går det att skydda sig emot då man kan kräva att tex borrningen skall ske på ett tätt undelag mm.
Tyvärr är det så att den tekniska kunskapen i en del kommuner är alldeles för låg så därför så lägger man förbud istället för att ställa krav på utförandet.
Det finns liknande fall i andra kommuner, men oftast är det så att om man överklagar komunens beslut till miljödomstolen där det finns teknisk kunskap så brukar domstolarna uttrycka sig som så att om energibrunnen är rätt utförd så är nyttan större ur miljösynpungt än den skada som ev kan uppstå.
Du överklagar först till Länstyrelsen, håller denna med kommunen så får du gå vidare till Miljödomstolen.