#11600
Anders Nelson
Gäst

Enligt SGU-Sveriges Geologiska Undersökning och Naturvårdsverket så är borrkaxet att betrakta som ett naturmaterial och skall därmed i största möjliga mån återanvändas.
Att borrkaxet i Siljanringen som vad jag förstår består i stor utsträckning av sandsten skulle innehålla tungmetaller är mycket tveksamt.
De som kan det här bäst är SGU i Uppsala, tala med personalen på Brunnsarkivet eller Göran Risberg.
Normalt sett så avskiljs borrkax och vatten i en speciell conteiner och därefter släpps det renade vattnet ut på/i lämlig plats.
Utanför tätbebyggt område så släpper man som regel ut vattnet på en åker eller i ett dike.