#11676
Anders Nelson
Gäst

Du har ca 70-75 m till berg där du bor. De brunnar som är borrade ger i regel ca 100-200 l/min på detta djup. Vilken kemisk kvalitet vattnet har i Bjärred på detta djup har jag inte kännedom om men jag gissar att det är ganska bra då det ligger i alnarpssedimenten.
Att ta ut vatten högre upp i jordlagren kan gå bra om det finns rena sand och gruslager på vägen ner till berget som består av kalk.
Men att slå en spets och försöka att ta ut vatten ur leriga siltlager vill jag bestämt avråda ifrån.
Även om det finns grövre lager högre upp så skall man undvika att ta upp vatten till en vp genom en spets, då detta är att betrakta som ett provisorium.
En borrad brunn på 70-80 m med 70 m foderrör kostar uppskattningsvis 80-90000 kr.
Om du väljer en grundvattenpump så måste du ha ytterligare en brunn till att återföra vattnet i, dvs. du måste anlägga 2 brunnar med ett avstånd på min 20 m.
Jag hade valt att borra djupare i mitt första hål och anlagt en bergvärmeanläggning i stället.
Borrar du till 200 m så kan du installera en 8- 10 kw bergvärmepump.Kostnaden för borran blir då uppskattningsvis 120-130000 kr.