#11489
Anders Nelson
Gäst

Det är som regel kommunens miljökontor som bestämmer när du måste installera en avloppsanläggning och vilken typ av rening det skall vara, så kontakta gärna dem för närmre information.
Vattenbrunnen kan du borra när du vill, du måste dock i förväg planera så att avloppsanläggningen inte kommer att påverka din dricksvattenbrunn.
Din Geotecborrare kan hjälpa dig så att anläggningarna hamnar på rätt plats.