#11289
Anders Nelson
Gäst

Detta beror alldeles på om det finns körbara vägar fram till arbetsplatsen eller man måste anlita en färja.
Frånsett detta så är normalpriset i berg ca 250 kr/m + moms för en kvalificerad vattenborrning.
Priserna kan variera efter tillgång-och efterfrågan och beroende var i landet brunnen utförs.
Kontakta din närmaste Geotecborrare för närmare konsultation och pris.