#11315
Anders Nelson
Gäst

Anlägg brunnen på din mark och sälj sedan vattnet till din granne.
Att dela på brunn,pump, mm, kan ställa till bekymmer i framtiden vi ev. ägarbyte mm.
Man kan upprätta ett sk. servitut som fastställs i domstol som ger den andre rätt att nyttja brunnen i ett förbestämt antal år, men detta kostar ganska mycket pengar.
Är det en grävd brunn som ger mucket vatten så kan din granne ha en egen pumpanläggning och själv sköta denna, är det en borrad brunn så får det bara plats med en pump och då är det bäst att en står för hela anläggningen.