#11463
Anders Nelson
Gäst

Det kan bero på många saker, moterhaveri, åsknedslag, pumphjulen fastnat, eller fel på den elektriska styrdelen.
Kontakta din pumpinstallatör för närmare undersökning.