#11526
Anders Nelson
Gäst

Ja du kan säkert byta till en dränkbar pump, men jag tycker att du för säkerhets skull skall kolla i brunnsprotokollet som du fick när du borrade brunnen om det finns risk för ras i borrhålet, eller om berget är mycket uppsprucket då kan det finnas risk för att den dränkbara pumpen fastnar.
Är du osäker så kontakta borrföretaget.