#11321
Anders Nelson
Gäst

Jag vill påstå att det är ovanligt att man inte erhåller så mycket vatten som går åt till ett normalhushåll (ca 6-800 l/dygn) när man borrar en brunn.
Det finns områden i landet som kan ha väldigt täta bergarter med ett fåtal sprickor där vattnet normalt rinner fram. Jag vet att just i ditt område kan det områdesvis vara svårt att få fram en tillräckelig mängd sött vatten.
I sådana områden kan man ibland använda ett instrument som indikerarar sprickor/sprickzoner (VLF-instrument) och då borrar man med fördel ner i dessa zoner.
I ditt fall vill jag rekommendera att du börjar med att trycka din brunn, man sätter ned en manchett och pumpar ned vatten under manchetten med ett tryck upp till 150 bar, detta höga tryck gör att man öppnar bef sprickor så att vattenflödet ökar.
Kontakta din närmaste Geotecborrare för kvalificerad hjälp.