#11440
Anders Nelson
Gäst

Enligt normbrunn 07 skall rörfodringen vara min 6 meter varav min 2 meter i fast berg, dvs har du berg i dagen så skall alltid minimum 6 m foderrör användas.
Den borrare som offererar 3 meter foderrör kan inte vara certifierad av Sitac för då hade han läst normbrunn 07.
Anlita enbart cetifierade brunnsborrare.