#11400
Anders Nelson
Gäst

Om du hanterar de uppgrävda massorna varsamt och separerar de och inte blandar dem utan lägger sand för sig och lera för sig mm, så går det att återanvända materialet.
Det är viktigt att du lägger det översta skiktet åt sidan, dvs det aktiva skiktet på ca 0,5 m, det är normalt här du har alla bakterier.
Detta skikt kan du ersätta med en ren lera altn, en ren bergkross i fraktionen 0-2 mm.
Tänk på att marken skall luta från brunnen då du är färdig så att regn-ytvatten inte samlas i närheten av brunnen.