#11504
benny Andersson
Gäst

Tillägg: Bakom stugan finns ett berg som avvatnas via flera små bäckar i omgivningen.