#11438
Anders Nelson
Gäst

Jag tycker att du skall diskutera detta med din borrentreprenör då han lämnat en ej fullständigt utförd vattenbrunn brunn till dig.
Enligt praxis i branschen skall en vattenbrunn lämna ett klart och sandfritt vatten.
Vissa brunnar kan behövas renspumpas eller klarpumpas en tid säg 1-2 veckor, i extremfall någon vecka mer.
Du pumpar kanske med för starkt flöde och får därmed en hög hastighet på vattnet i sprickorna som då drar med sig sanden.
Du kan prova med att strypa ned flödet från pumpen till ca 5-10 lit i min och se om det fortfarande kommer sand.Är det så bör du reklammera brunnen så att entreprenören får en möjlighet att rätta till felet.