#11388
Anders Nelson
Gäst

Du talar inte om på vilket sätt vattnet blivit sämre, salt eller annat?
Jag förutsätter att du har en förhöjd kloridhalt i ditt vatten då dels du endast har 100 m till Östersjön och då borrhålet är mer än 120 m djupt.
I detta fall så kan man få en minskad kloridhalt i det fall man sätter pumpen högre upp, det är nämligen så att det söta vattnet är lättare och lägger sig därför överst i borrhålet.
Sedan beror det naturligtvis på borrhålets kapacitet var du kan sätta pumpen.
Har du fått väsentligt sämre kvalitet idag så är kanske 60-70 m ett lämpligt djup att prova på.
Det bästa sättet att prova kvaliteerna på de olika djupen är att succesivt höja pumpen säg 10 m per gång och testa vattenkvaliteten där.