#11630
Anders Nelson
Gäst

Man räknar så här att ca en tredjedel är drivenergi = tillförd el och två tredjedelar är gratisenergi från marken.Har du en ny värmepump så är den tillförda energin sannollikt något mindre, dela 8 kw med 3 så får du fram resultatet.
När det gäller hur jag räknat ut de 22 w så är det som följer. När man borrar 2 borrhål med en meters mellanrum och gradar dessa ifrån varandra ca 10 grader så kommer dessa borrhål att påverka varandra och sänka temperaturen på den översta halva längden, detta kan man kompensera genom att borra 15-20 % djupare. I ditt fall har jag minskat 27,4 watt med 15-20% då du inte har borrat tillräckligt och därifrån fått fram ca 22 w per meter.
Nu är detta grovt räknat och det går aldrig att finräkna på en enskild anläggning uta att lägga ner flera tusentals kronor.
Vad som påverkar resultatet är bla. hur många grader lutade borrningen i verkligheten, är bergets värmeledningsförmåga 3,4 eller mindre och hur effektiv är värmepumpen och till sist din energiförbrukning i huset.
Enligt min uppfattning så skall din nya vp kunna klara av att värma ditt hus i stort sätt alltid utan tillsats, har du rätt antal borrade meter, gärna 200 m under grundvattenytan och rätt inställd vp så skall det hela fungera utan tillsats av el.