#11333
Anders Nelson
Gäst

Lantbrukaren har naturligtvis rätt att bedriva sin näringsverksamhet på ett riktigt sätt.
Detta betyder att han får inte övergödsla, och bör gödsla endast under den period då han har växande gröda.
Har du sedan en dåligt fungerande brunn så kan du inte lasta honom för detta.
Läcker ditt borrhål in vatten vid fodderörets anslutning till berg eller från en ytligare liggande bergspricka så måste du naturligtvis åtgärda detta.
Man måste först se om sitt eget hus vad gäller vatten, avlopp mm,mm innan man kan ställa krav på andra.