#11358
Anders Nelson
Gäst

Ja vill du inte pumpa ut vatten så att du får en bra omsättning på vattnet så kan du alltid tillsätta lite klorin, prova med en 5 centiliter klorin per m3 vatten som du har i din brunn.
Kloren förbrukas i samband med att svavelvätet, ”lukten av ruttna ägg,” oxideras. Försvinner inte svavelvätet så får du öka med 1 cl, får du däremot för stark klorsmak så skall du minska dosen med motsvarande mängd.
Detta skall du göra gärna varje dag under den tid du har bekymmer.
Blanda gärna klorinet i en 10 lit vatten och häll detta rakt ner i brunnen.
Lyckas du inte med denna metod så är det bara en anordning som luftar vattnet eller ett riktigt kolfilter som hjälper.
Lycka till.