#11691
Anders Nelson
Gäst

Har du inte dimensionerat borrhålets våta yta efter värmepumpens toppeffekt/husets effektbehov så kommer troligtvis borrhålet att frysa igen.
Det är vp levererade kw och driftstid som är dimensionerande.