#11586
Anders Nelson
Gäst

Installerar du ett järnfilter så backspolar detta en gång i veckan och detta bör inte påverka din kloridhalt nämnvärt.
Jag tror att det är viktigare att du stryper flödet på din pump så att den inte ger för stora mängder då den går, men då måste du komplettera med en större hydrofor så att du har så mycket vatten i hydroforen som går åt för spolningen.En normal dränkbar villapump ger ca 25 liter vatten per minut, kan du strypa detta flöde till ca 10 liter per minut så blir kloridhalten sannolikt lägre.
Stora vattenuttag på kort tid kan öka kloridhalten.