#11668
Anders Nelson
Gäst

Om man avtätar ett borrhål med tex en expanderpropp i foderröret är risken stor att vattnet letar sig upp på utsidan av foderröret och kan då ställa till med mycket stora skador.
Om du skall avtäta så skall detta göras nere i berget och då skall din borrare som gjort brunnen göra detta.
Mitt råd är att du på något sätt avleder vattnet till något avlopp, tex dagvattenledning, dike eller om du har något vattendrag i närheten.
Om du gör det på ett bra och säkert sätt så kan du tex anlägga en damm i trädgården och avleda överskottsvattnet till en dränering eller dyligt.
Tänk bara på att anlägga det så att inga djur eller annat vatten kan gå baklänges in i borrhålet och förorena detta.