#11469
Anders Nelson
Gäst

Skall nybyggnationen ske utanför kommunalt vatten/avlopps försörjningsområde så kräver en del kommuner att man skall kunna uppvisa att det på tomten finns en fungerande brunn med tillräcklig vattenmängd för den befintliga och planerade byggnationen.
Har du en fungerande brunn med en kapacitet på ca 300 l/h så får du utföra en provpumpning under nämnda tid.
Kontakta din brunnsborrare eller din närmaste Geotecborrare för hjälp med provpumpningen så att du inte tar ut för mycket vatten och därmed kan skada både pump och borrhål.