#11382
Anders Nelson
Gäst

Ja det verkar som din granne påverkat ditt borra när han tryckte sitt borrhål.
Jag kan nämna att enligt miljöbalken så får man inte påverka sina grannar negativt på det här sättet. Här råder också omvänd bevisbörda dvs att det är han som skall bevisa att han inte har påverkat ditt borrhål.
I det här fallet så har du dels ett vattenprov före han borrade som var bra och dels så blev ju bevisligen ditt vatten grumligt vid tryckningen av hans borra.
Jag tror att din vattenkvalitet succesivt kommer att förbättra sig,men det är sannolikt lika viktigt att din granne klorerar sin brunn och konstaterar att han inte har kontakt med något avlopp, gödselstad mm.
När ni klorerar så använd gärna 4-5 liter klorin till varje m3 vatten som borrhålet innehåller.
Det gör inget att man överdoserar, detta försvinner med tiden.
Fortsätter din granne att ha höga bakteriehalter efter sin klorering så är risken att du inte blir av med bakterierna i ditt borrhål.