#11415
Anders Nelson
Gäst

I borrhålet/brunnen vill vi för säkerhets skull förorda dragsäkra kopplingar, dvs. att om man drar i slangen så går slangen av och inte i eller vid kopplingen.
När det gäller ovan mark så har vi inga synpungter mer än att det skall vara en koppling som är godkänd för ändamålet, (typgodkänd eller godkänd av SP Sveriges Provningsanstalt altn. CE märkt för detta ändamål).