#11551
Anders Nelson
Gäst

Du har säkert en hög järn och/eller manganhalt i ditt brunnsvatten, testa gärna din vattenkvalitet genom ett vattenprov.
Omsätt vattnet i brunnen innan du tar vattenprovet.
Att järnet skall fälla ut vid vagabonderande strömmar har jag inte hört förut men om man får någon form av magnetism så kan det utfällda järnet dras dit men det påverkar inte själva oxidationen.