#11453
Anders Nelson
Gäst

Brun utfällning eller färg betyder att det kan vara järnutfällning eller humus dvs organiskt material som färgar vattnet. Svart färg eller utfällning tyder på att det är mangan som fallit ut. Sådana utfällninga kan komma via en spricka som öppnat sig och bör försvinna på sikt men kan komma igen vid en annan period med tjäle eller torrperiod.
Jag tycker du skall ta ett fysikalist/kemiskt vattenprov då det är dåligt och sända in det för analys.
Är det då järn /mangan eller humus så kan du oftast ta bort detta med ett lämpligt filter.